Το Star Wars Celebration 2020 Masih On, For Now - / Film

Από τώρα, η φετινή γιορτή του Star Wars δεν έχει ακυρωθεί. Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.